Bezpłatna
wycena
Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

a) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z witryny internetowej www.komandordd.pl
b) Komandordd Dorota Gajewska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów podczas korzystania ze strony internetowej www.komandordd.pl oraz podejmuje w związku z tym wszelkie niezbędne działania.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Autoryzowany Dealer Komandor firma Komandordd Dorota Gajewska z siedzibą w Warszawie ( 04-359) ul. Kobielska 23 LOK. B23u/b22 u, NIP 113-039-37-48.

Można  się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Kobielska 23 lok. B 23U/B22U, 04-359 Warszawa
– przez e-mail: wiatraczna@komandor.pl

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a) podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny, projektu , zamówienia zabudowy Komandor, realizacji zlecenia/zamówienia/umowy, cele księgowe, finansowe i podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
b) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i kontaktu w tym zakresie, marketing oraz przesyłanie ofert handlowych ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Pomiary statystyczne (analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Podstawa prawna przetwarzania

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej RODO),
b)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit.c RODO)
c) Pani/Pana zgoda tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO
Informuje się, że podaje Pani/Pan swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu,  e-mail, itp.) firmie Komandordd Dorota Gajewska dobrowolnie, jednak ich podanie w przypadku zawarcia umowy kupna jest niezbędne do realizacji umowy.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń i/lub ustawowego terminu przechowywania dokumentów księgowych.

6. Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów,  marketingowe, księgowe, podatkowe itp.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
d) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na    Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
f)  prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego

Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pliki Cookies

Witryna www.komandordd.pl wykorzystuje pliki cookie. Są to  dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z www.komandordd.pl z danego urządzenia końcowego, czyli w momencie gdy Pani/Pan odwiedza różne strony w Internecie (za pomocą komputera, smartphona czy tableta, itp.). Pliki cookie zazwyczaj zawierają informację o nazwie strony internetowej, z której pochodzi, czas istnienia Cookie, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz informacje przesyłane do witryny za pośrednictwem formularzy kontaktowych.  Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie do jego indywidualnych potrzeb treści witryny, z której korzysta. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia dopasowanie skierowanych do niego treści. Stosujemy pliki cookies w celu zapewnienie usprawnienia korzystania ze strony internetowej oraz bezproblemowego jej działania. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora.
Ma Pani/Pan możliwość, aby z poziomu przeglądarki internetowej zaakceptować obsługę cookies, co pozwala Pani/Panu na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe. Może Pani/Pan również w każdym momencie zablokować lub usunać cookies

9. Polityka prywatności:

Zapoznałem się z polityką prywatności. Podałam/podałem dane osobowe dobrowolnie.